star social-channel-googleplus surface account images colour extern-link map location store-on star brush paint-rol paint tester conditions delivery payment minus_16px plus_16px close_16px arrow-down_16px arrow-up_16px arrow-right_16px selected_16px email external-link social-facebook social-googleplus social-twitter list work business clients painters-icons-v2-source_pdf social-channel-facebook social-channel-instagram social-channel-instagram2 social-channel-twitter social-channel-youtube carrousel_prev carrousel_next download save-colour-off shopping-cart shopping-list store-finder search share save-colour-off2 save-colour-on info-off info-on workspace loader close

Udfør aldrig ubetalt arbejde igen

Arbejde

Mange små ekstra kundeønsker kan løbe op, og det kan være svært at finde en balance mellem at yde ekstra god service og samtidig få den ekstra betaling, du fortjener

Undgå ubetalt arbejde og kontrollér dine projektomkostninger

Nogle kunder ønsker at ændre i projektet undervejs, og det er ikke usædvanligt, at en opgave vokser, når kunden ser de positive forandringer i hjemmet. Men når arbejdets omfang vokser, skal betalingen gøre det samme...

 

Fokusér på detaljerne

At overse detaljer under planlægningen af et projekt kan koste penge senere i processen, så lav en præcis opgørelse over arbejdets omfang som en del af din kundeaftale , som du og kunden kan falde tilbage på undervejs i projektet. Vær omhyggelig med at notere farver (helt ned til farvekoder og priser), antal påføringer, forberedelsesarbejde og opmåling af de malede arealer. Hvis en kunde beder om at få udført ekstra arbejde, kan du nemt forklare merprisen og ændringerne i den samlede projektomkostning.

 

Balancen mellem merpris og kunderelation

Alt ekstra arbejde ud over det aftalte skal der i princippet betales ekstra for. Små tjenester som lidt ekstra slibning af paneler uden beregning kan dog medvirke til at opbygge en bedre kunderelation. Men det er vigtigt, at kunden værdsætter din ekstra indsats, og alle ekstra omkostninger i løbet af projektet bør principielt viderefaktureres.

 

Kommunikér tidligt

Undgå store overraskelser for kunden ved at gøre opmærksom på alle ekstra kundeønsker ud over den oprindelige kundeaftale. En større regning end aftalt kan føre til en konflikt, men hvis du inden du påbegynder det ekstra arbejde forklarer kunden, at det vil koste mere, kan det løse konflikten, inden den opstår. Følg aftaler om ekstra arbejde op med en venlig e-mail, der forklarer, hvad det ekstra arbejde vil koste, og bed kunden om at acceptere den ekstra betaling på e-mail.

 

Hold fast i den beregnede arbejdsomfang

Hvis en kunde føler, at ekstra arbejde er inkluderet i de oprindelige projektomkostninger, kan du henvise til arbejdsbeskrivelsen i kundeaftalen. Det er her, den store detaljeringsgrad i arbejdsbeskrivelsen bliver nyttig. Alt ekstra arbejde skal føre til ekstra betaling, og hvis beløbet er stort nok, bør det føre til et ekstra tilbud.

 

Når nok er nok

Den sidste udvej er selvfølgelig at trække sig fra et job. Hvis kundens ekstra krav bliver helt urimelige, skal du klart sige fra. I disse situationer er det vigtigt at have fået delvis betaling for arbejdet allerede fra starten, så du dermed kan minimere dit tab.

AkzoNobel
Styring af projektomkostninger og undgå ubetalt arbejde

Ny

At udarbejde en beskrivelse af arbejdets omfang samt en kundeaftale for malerarbejde

Sådan udarbejder du kundeaftaler

Læs mere
Få den perfekte anbefaling af din malerforretning fra dine kunder

Få den perfekte anbefaling af kunden

Læs mere
Social media marketing-tips

Styrk din forretning med social media marketing

Læs mere
Arbejdets omfang og projektplaner

Få et præcist overblik over arbejdets omfang

Læs mere