Nordsjö Expert app

Visualiser farven med det samme på væggen og find farve- og produktinformation
Se

BRUGS- OG LICENSBETINGELSER – WEBSIDE www.nordsjoprofessional.dk

1.OM OS. Vi er Akzo Nobel Decorative Coatings A/S (“vi”, “oss”, “vår”, ”AkzoNobel”). Vi er aktive i Danmark på websiden www.nordsjoprofessional.dk og tilhørende apper, der i øjeblikket drives af Akzo Nobel Deco A/S, Holmbladsgade 70, 2300 København S.
Ved synspunkter eller spørgsmål, så kontakt os på tlf. 32 69 80 00.

2. OMFANG.

 1. Disse brugsbetingelser ("betingelserne") gælder for Expert-appen. Expert-appen er udelukkende beregnet til professionelle malere og ikke forbrugere.
 2. Du skal have nået myndighedsalderen i dit opholdsland for at kunne bruge websiden. Når du bruger websiden, garanterer og lover du os, at du har nået myndighedsalderen i dit opholdsland.
 3. Du erklærer ved din brug af websiden, at du har læst og forstået og accepterer disse betingelser. Hvis du ikke kan acceptere disse betingelser, skal du undlade at anvende websiden. Vi kan fra tid til anden foretage ændringer i disse betingelser, og du bekræfter din accept af sådanne ændringer ved din fortsatte brug af websiden. Du bør med jævne mellemrum gennemgå disse betingelser, så du er bekendt med eventuelle ændringer.

 

3. DEFINITION. Medmindre andet er angivet, har nedenstående ord og begreber følgende betydning:

“Produkter”: vores maling og andre produkter end maling.

“Projekt”: vores anlægs- og renoveringsprojekter og -arbejder.

“Tjenesteydelser”: de tjenesteydelser, som tilbydes på websiden.

“Websiden”: websiden [insert website address].

 

4. VIGTIGSTE FUNKTIONALITETER. Vores webside indeholder flere funktionaliteter, som skal lette professionelle maleres ("dig" "dit" "dine") arbejde. Nogle af disse funktionaliteter er muligvis ikke tilgængelige, afhængigt af dit forretningssteds beliggenhed. Hvis vi opdaterer, ændrer indhold af, tilføjer eller fjerne funktionaliteter, vil vi så vidt muligt bestræbe os på at underrette dig inden. Websidens vigtigste funktionalitet er beskrevet nedenfor. Læs dem grundigt igennem, da de indeholder vigtige oplysninger, som skal huske, når du bruger disse funktionaliteter.

 1. Rådgivning og support. Denne funktionalitet skal udelukkende give dig tekniske oplysninger om vores produkter, herunder (men ikke begrænset til) videoer, produktark, retlige oplysninger og tricks til anvendelse af produkter.
 2. Estimering. Denne funktionalitet skal tjene som vejledning til udarbejdelse af tilbud vedrørende projekter. Som professionel maler er det imidlertid dit ansvar at give kunderne et troværdigt tilbud. Estimeringsværktøjet skal hjælpe dig med at udarbejde pålidelige tilbud (så vidt muligt) og dækker på ingen måde over dit ansvar over for kunderne som professionel maler. For at få adgang til alle funktionerne i estimeringsværktøjet, skal du i) oprette en personlig konto og ii) logge på din sociale netværksprofil.
 3. Fremvisning.
  1. Denne funktionalitet skal hjælpe dig med at fremvise dine projekter. Du kan f.eks. lave en liste over dine projekter, uploade billeder eller korte videoer ("indhold"), tilføje noter og forbinde dem til et specifikt projekt Dette værktøj kræver, at du i) opretter en personlig konto og logger på ii) din sociale netværksprofil.
  2. Du erklærer, at du har fået tilladelse fra de relevante personer i forsbindelse med indholdet og tilladelse til at dele det med tredjeparter.
  3. Derudover skal du, inden du deler indhold, være klar over, at indholdet kan indeholde private elementer (herunder, men ikke begrænset til billeder af personer, fakturaer og adgangskoder), og at disse private elementer også formidles til tredjemand. DET ER DERFOR DIT EGET ANSVAR, HVIS DU DELER INDHOLD TIL MODTAGERNE, OG VI PÅTAGER OS INTET ANSVAR SOM FØLGE AF DIN BESLUTNING OM AT DELE DETTE INDHOLD.
  4. Dit indhold skal stemme overens med disse betingelser og må ikke i) være injurierende eller falsk i ond hensigt, ii) være uanstændigt eller upassende, iii) være i strid med ophavsret, databaseret, varemærkeret, designret, ret til uhjemlet benyttelse af andres forretningskendetegn eller anden intellektuel ejendomsret, iv) være i strid med en tillidsret, ret til privatliv eller ret i henhold til databeskyttelseslovgivning v) udgøre uagtsom rådgivning eller uagtsomme udtalelser, vi) udgøre en tilskyndelse til at begå en forbrydelse eller fremme kriminelle aktiviteter vii) være i foragt for retten eller i strid med en retsafgørelse, viii) være i strid med lovgivning om racehad eller religiøst had eller diskrimination, ix) være i strid med lovgivning om statshemmeligheder, x) være i strid med en kontraktlig forpligtelse over for en person, xi) fremstille vold på en udtrykkelig, grafisk eller uberettiget måde, xii) være pornografisk, sjofelt, uanstændigt eller beskrive sex uden omsvøb, xiii) være urigtigt, falsk, forkert eller vildledende, xiii) bestå af eller indeholde anvisninger, råd eller andre oplysninger, som kan forårsage handlinger og, såfremt sådanne handlinger udføres, forårsage sygdom, skader eller død eller andet tab eller skade eller xiv) være stødende, vildledende, svigagtigt, truende, groft, chikanerende, asocialt, truende, hadefuldt, diskriminerende eller provokerende.
  5. Dit indhold er privat, og vi vil ikke gøre brug af det.

4. Butikker og placering. Denne funktionalitet skal vise vores butiksnet og give dig detaljerede og nyttige oplysninger om, hvordan du kontakter dem. Bemærk, at disse oplysninger til enhver tid kan ændres, og vi råder dig derfor til jævnligt at besøge vores webside for at få de seneste oplysninger om vores butikker. Alt efter omstændighederne opfordrer vi dig til at forhøre dig hos butikkerne, inden du beslutter, hvilken butik du ønsker at købe vores produkter fra.

5. Ordrer. Afhængigt af dit forretningssted kan du bestille visse materialer som f.eks., men ikke udelukkende, prøver, foldere eller brochurer om vores produkter og/eller tjenesteydelser. Hvis du beslutter at bestille nogle af vores produkter, er din ordre omfattet af særlige salgsbetingelser, som du har adgang til i forbindelse med bestillingen.

6. Markedsføring. Når du navigerer rundt på appen, kan det ske, at vi præsenterer dig for aktuelle produkter i vores egne butikker gennem bannerreklamer. Denne form for markedsføring findes kun i vores egne butikker, da vi ikke har nogen kontrol med priserne og markedsføringsstrategien for vores tredjepartsdistributører. Det kan imidlertid være, at markedsføringen også findes hos nogle af vores tredjepartsdistributører, men disse kampagner vil blive fastlagt uafhængigt af distributørerne. Alt efter omstændighederne opfordrer vi dig til at forhøre dig hos vores tredjepartsdistributører.

7. Produkter og farver. Disse funktionaliteter skal give dig tekniske oplysninger om vores produkter og de forskellige farver, der fås.

5.PRISER. Medmindre andet er angivet i disse betingelser, er websiden beregnet som en onlinebutik, og priser på websiden er udelukkende vejledende og derfor ikke bindende for distributørerne af produkterne eller os. Kontakt vores distributører for at få pålidelige oplysninger om priserne på vores produkter. VI PÅTAGER OS INTET ANSVAR I FORBINDELSE MED PRISERNE PÅ WEBSTEDET.

6. MINE PROSJEKT.

 1. Du kan oprette en personlig konto med en mappe, hvor du kan gemme produkter, farver og uploade billeder og korte videoer. For at logge på din personlige konto skal du bruge både et brugernavn og en adgangskode. Din adgangskode er fortrolig. Du bør ikke oplyse din adgangskode til nogen. Du skal straks oplyse os skriftligt, hvis du bliver opmærksom på uautoriseret brug af din konto. VI PÅTAGER OS INTET ANSVAR FOR SVIGAGTIG BRUG AF DIN PERSONLIGE KONTO, MEDMINDRE DENNE SVIGAGTIGE BRUG SKYLDES VORES UAGTSOMHED. Yderligere oplysninger om brug af dine persondata kan ses i pkt. 16 below.
 2. Vi kan til enhver tid efter eget skøn og uden at meddele eller forklare det suspendere eller annullere din konto.

7. FARVEPRÆCISION. Websiden viser farver på skærmen i visualiseringer og andre billeder, så præscist som kamera og skærmteknologi tillader. Farvegengivelsen kan dog være upræcis. VI PÅTAGER OS INTET ANSVAR FOR DE OBSERVEREDE FORSKELLE MELLEM EN FARVE, DU SER PÅ SKÆRMEN, UNDER BRUG AF WEBSIDEN OG DEN FARVE, DU BRUGER TIL AT MALE MED. Sørg for at teste den ønskede farve på den faktiske overflade, som skal males, inden du begynder at male. Overfladens substrat og tekstur kan ændre den endelige farves udseende, ligesom bløde møbler og formen og størrelsen af samt lyset i rummet.

8. SUNDHED, SIKKERHED OG MILJØ. Inden du tager produktet i brug, er det meget vigtigt, at du sikrer, at du har læst og forstået alle instruktionerne på bagsiden af produktet, herunder, men ikke begrænset til, advarsler om sundhed og sikkerhed.

9. VIGTIGT: BILLEDER OG VIDEOER. Websiden giver mulighed for at uploade og administrere billeder på "Mine prosjekt". Du erklærer, at du har fået tilladelse fra de relevante personer i forbindelse med billederne (herunder, men ikke begrænset til ophavsret til projekter) og tilladelse til at dele dem med tredjeparter. Inden du fremviser dine projekter til tredjeparter, bør du desuden overveje, at billeder kan indeholde private elementer (herunder, men ikke begrænset til gengivelse af personer, fakturaer og adgangskoder). DET ER DERFOR DIT EGET ANSVAR, HVIS DU VISER BILLEDER TIL TREDJEPARTER, OG VI PÅTAGER OS INTET ANSVAR FOR FØLGERNE AF DIN BESLUTNING OM AT VISE BILLEDER TIL TREDJEPARTER.

10. INTELLEKTUEL EJENDOM. De mærker, vi markedsfører, kan variere, afhængigt af dit forretningssted. Vores brands, herunder VisualizerTM, og alle de specifikke farvenavne, er varemærker tilhørende AkzoNobel, dens tilknyttede selskaber, som er en del af AkzoNobel-koncernen, eller tredjeparter. Alle intellektuelle ejendomsrettigheder, herunder, men ikke begrænset til ophavsret og databaserettigheder på websiden overalt i verden tilhører AkzoNobel, dens tilknyttede selskaber, som er den del af AkzoNobel-koncernen. Du har ingen rettigheder i eller til websiden, ud over retten til at bruge den i overensstemmelse med disse betingelser.

11. LINK TIL TREDJEPARTERS WEBSIDER. Websiden kan indeholde et hyperlink til tredjeparters websider. Vi har slet ingen kontrol med den sådanne tredjeparters websiders tekniske og sikkerhedsmæssige infrastruktur. DET ER DERFOR PÅ EGET ANSVAR, HVIS DU BESLUTTER DIG FOR AT BESØGE SÅDANNE TREDJEPARTERS WEBSIDER, OG VI PÅTAGER OS INTET ANSVAR FOR FØLGERNE AF EN SÅDAN BESLUTNING OM AT BESØGE SÅDANNE TREDJEPARTERS WEBSTEDER.

12. LINK TIL ANDRE AF AKZONOBELS WEBSIDER. Websiden kan indeholde et hyperlink til andre af AkzoNobels websider, og disse er underlagt egne vilkår og betingelser, og disse betingelser omfatter ikke AkzoNobels sådanne andre websider.

13. BEGRÆNSEDE GARANTIER

 1. Generelt. Vi garanterer ikke, at funktionerne på websiden opfylder særlige krav, eller at den fungerer helt uden fejl eller afbrydelser, eller at alle defekter kan korrigeres eller forbedres. UD OVER HVAD DER ER ANFØRT I DISSE BRUGSBETINGELSER, UDELUKKES ALLE BETINGELSER, GARANTIER OG ERKLÆRINGER, DER ER UDTRYKT ELLER UNDERFORSTÅET I) LOVGIVNING, II) SÆDVANERET ELLER III) PÅ ANDEN MÅDE I FORHOLD TIL WEBSIDEN, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, UNDERFORSTÅEDE BETINGELSER, GARANTIER ELLER ANDRE VILKÅR VEDRØRENDE TILFREDSSTILLENDE KVALITET, EGNETHED TIL FORMÅLET ELLER BRUG AF RIMELIG DYGTIGHED OG OMHU. MEDMINDRE DER FORELIGGER SVIG, SKAL INGEN MUNDTLIGE ELLER SKRIFTLIGE OPLYSNINGER ELLER RÅD AFGIVET AF OS ELLER VORES AGENTER ELLER LICENSTAGERE UDGØRE EN GARANTI ELLER GIVE ANLEDNING TIL ANDET ANSVAR, END HVAD DER ER FASTSAT I DISSE BETINGELSER
 2. Information Præcision. Websiden foreslår produkter, tjenesteydelser og råd, der kan hjælpe dig med dine projekter. Vi har gjort alle rimelige bestræbelser på at sikre, at alle oplysninger og råd er korrekte på det tidspunkt, de medtages. Der kan dog forekomme utilsigtede og lejlighedsvise fejl. VI GARANTERER IKKE OG FREMSÆTTER INGEN – HVERKEN UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE – ERKLÆRINGER ELLER GARANTIER VEDRØRENDE DE AFGIVNE OPLYSNINGER, RÅD OG UDTALELSER, OG VI FORBEHOLDER OS RET TIL NÅR SOM HELST OG UDEN VARSEL AT FORETAGE ÆNDRINGER OG RETTELSER. VI PÅTAGER OS INTET ANSVAR FOR EVENTUELLE UNØJAGTIGHEDER ELLER UDELADELSER, OG DU HAR DET FULDE ANSVAR FOR ENHVER BESLUTNING, DU MÅTTE TRÆFFE PÅ GRUNDLAG AF OPLYSNINGERNE OG UDTALELSERNE HERI.

14. ANSVARSBEGRÆNSNING. I disse betingelser begrænser vi vores ansvar over for dig. Det er derfor vigtigt, at du læser og forstår denne ansvarsbegrænsning. Derfor er enhver ansvarsbegrænsning i disse betingelser fremhævet med store bogstaver. BEMÆRK, AT INTET I DISSE BETINGELSER BEGRÆNSER ELLER FRASKRIVER ANSVAR FOR DØDSFALD ELLER PERSONSKADE SOM FØLGE AF UAGTSOMHED, SVIG ELLER SVIGAGTIGE GENGIVELSER, BEGRÆNSER ANSVAR PÅ NOGEN MÅDE, SOM IKKE ER TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV ELLER FRASKRIVER ANSVAR, DER IKKE KAN FRASKRIVES I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOV.

15.  KUNDESERVICE. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte vores kundeservice på følgende nummer: 32 69 80 00. Alternativt kan du sende en e-mail på adressen: kundesalg@akzonobel.com

16. PRIVATLIV. Klik her, hvis du vil vide mere om, hvordan vi indsamler og behandler dine persondata.

17. COOKIEPOLITIK. Klik her, hvis du vil vide mere om, hvordan vi lægger cookies på din computer eller din elektroniske enhed.

18. LOVVALG OG VÆRNETING. Disse betingelser er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark. I det omfang gældende lov tillader det, er ethvert krav eller enhver tvist i forbindelse med disse betingelser undergivet domstolenes enekompetence i Danmark.

Nordsjö Professional Expert app appstore google play
Farver indlæses...