PRIVATLIVSERKLÆRING

1. GENSTAND.

  1. Vi ønsker at give dig den bedst mulige oplevelse. Vi bruger de oplysninger, du deler med os, til at gøre vores tjenester og din oplevelse endnu bedre. Formålet med denne privatlivserklæring er at give dig et overblik over, hvordan vi bruger dine persondata, hvordan vi beskytter dem, og de muligheder, du har, for at kontrollere dine persondata og beskytte dit privatliv.

  2. Personer under 16 år må kun opgive persondata til [name of the company] med tilladelse fra en af deres forældre eller deres værge, som har læst denne privatlivserklæring.

2. DATAANSVARLIG. Den dataansvarlige, som bestemmer formålet med og metoderne til at behandle dine persondata, er [name of the company] med hjemsted på adressen [address], registreret i [place of registration] under virksomhedsnr. [registration number] (“vi”, “os”, “vores”).

3. DEFINITIONER. Medmindre andet er angivet, har nedenstående ord og begreber følgende betydning:
“Expert-app”: Den applikation, som du har downloadet på din elektroniske enhed.
“Databehandler” : enhver part, som behandler dine persondata på dine vegne.
“Lov”: den gældende lovgivning og de gældende forskrifter, som omhandler privatliv.
“Personlig konto”: den personlige konto, du opretter på webstedet eller i Expert-appen.
“Persondata”: alle persondata, som vi indsamler om dig, når i) du accepterer, at vi lægger cookies på din elektroniske enhed, ii) du opretter en personlig konto, eller iii) du uploader billeder og videoer.
“Privatlivsregler”: de privatlivsregler, som er godkendt af koncernen Akzo Nobel.
Privatlivserklæring”: denne privatlivserklæring.
“Behandling”: enhver operation, som vi udfører i forhold til dine persondata, med eller uden brug af elektronisk databehandling, f.eks. indsamling, registrering, systematisering, opbevaring, tilpasning eller ændring, brug, videregivelse (herunder ved fjernadgang), transmission eller slettelse af dine persondata.
“Websted”: webstedet www.nordsjoprofessional.dk.

4. FORMÅL. Vi bruger dine persondata til en række forskellige formål. Du finder en oversigt over de forskellige typer persondata og anvendelsesformål nedenfor.

  1. Når du bruger vores webside eller apps, for at kunne levere websiden eller Expert-appen og for teknisk og funktionsmæssigt at kunne styre websiden. Vi behandler tekniske data som f.eks din IP-adresse, den internetbrowser, du bruger, de websider, du besøger, forrige/næste besøgte webside og besøgenes varighed med henblik på at sikre, at websiden indeholder de nødvendige funktioner, så oplysningerne kan findes hurtigt og enkelt. Dataene bruges også til at løse tekniske problemer eller til at forbedre adgangen til bestemte dele af websiden eller Expert-appen. Til dette formål bruger vi også cookies.

  2. Når du åbner en personlig konto hos os, for at kunne administrere kontoen og sikre fortrolighed og købssikkerhed. Når du vælger at blive registreret hos os, skal du oplyse persondata som f.eks. dit navn, en gyldig e-mailadresse og andre oplysninger, som vi beder om, så vi kan oprette en personlig konto til dig. Det er kun de felter, som er markeret med en stjerne, som skal udfyldes. Hvis du ikke udfylder alle de obligatoriske felter, kan du ikke oprette en personlig konto. Disse persondata gør det muligt for os at administrere din konto og at sikre fortroligheden og opretholde købssikkerheden. Vi behandler desuden persondata som dit viste navn, din rolle og dine loginoplysninger. Vi kan f.eks. ændre dit password for dig, men vi kan ikke se dit password. Du kan altid annullere din personlige konto ved at logge på kontoen og anmode om at få den annulleret.

  3. Når du køber produkter via vores webshop, for at kunne behandle din ordre og levere kundeservice og kundestyring. Når du benytter vores webshop, bruger vi persondata til at behandle dit køb og ekspedere din ordre samt rapportere ordrestatus, og når en transaktion ikke gennemføres, bruger vi persondata til at kontakte dig om transaktionen. Hertil behøver vi som minimum dit navn og din geografiske adresse, kontaktoplysninger såsom telefonnummer eller e-mailadresse, kreditkortoplysninger eller andre betalingsoplysninger, din accept af gældende vilkår og betingelser, og om du ønsker at modtage vores nyhedsbrev eller ej. Vi behandler ligeledes oplysninger om, hvad du har købt hos os. Når du kontakter os via kontaktformularen på websiden, pr. e-mail eller på anden måde, bruger vi dine kontaktoplysninger, din korrespondance med os om dit spørgsmål samt alle andre persondata, som du har opgivet, for at besvare dit spørgsmål.

  4. For at kunne udvikle og forbedre produkter og tjenesteydelser. Vi bruger aggregerede persondata til at analysere kundeadfærd og justere vores produkter og tjenesteydelser i overensstemmelse dermed for at sikre, at disse er relevante for vores kunder. Det betyder, at vi analyserer, hvor tit du læser vores nyhedsbreve, hvor tit du besøger vores webside, hvilke sider du klikker på, og hvilke produkter du køber via websiden og Expert-appen. På grundlag af disse oplysninger kan vi justere vores udbud, nyhedsbreve eller webside. Vi kan også tilpasse vores markedsføringstiltag på basis af analysen. Endvidere kan vi bruge statistiske analyser til at lave markedsresearch og tilpasse vores produkter og markedsføring til den nyeste udvikling, men resultaterne af denne research rapporteres kun på aggregeret grundlag.

  5. Hvis du har givet samtykke til dette ved oprettelsen af din konto, for at kunne sende dig personligt tilpassede oplysninger om os. Du kan vælge at modtage personligt tilpassede kommercielle meddelelser fra os, som er skræddersyede efter dine personlige præferencer, herunder et personligt tilpasset nyhedsbrev og en invitation til events. I denne forbindelse opretter vi profiler og analyserer dine interaktioner med os. I denne forbindelse ser vi f.eks. på følgende persondata:

■ Navn, køn, fødselsdato, e-mailadresse og fysisk adresse

■ dine præferencer og interesser, f.eks. dem, du aktivt har oplyst os om, men også de præferencer og interesser, der kan udledes af din registrerede brug af andre f AkzoNobels websider og apps (hvor vi kan bruge cookies)

■ din købshistorik, både online (hvis du linker dine køb til din profil) og offline (når du foretager køb offline)

■ de links, du klikker på, i e-mails fra os.

■ push-meddelelser i appen

På denne måde finder vi ud af, hvad du interesserer dig for, og kan sikre, at du får de oplysninger og markedsføringstiltag, som er mest interessante for dig. Det kan også ske, at vi beder om din mening om vores produkter og tjenesteydelser. Hvis du ikke ønsker at modtage flere meddelelser, eller hvis du ønsker at fravælge at modtage eller få vist en bestemt form for kommunikation med os (f.eks. SMS, sociale medier, e-mail eller almindelig post), skal du blot følge instruktionerne i den pågældende type meddelelse. (Du kan altid ændre dine indstillinger ved at logge på din personlige konto og fjerne markeringerne i felterne vedrørende nyhedsbreve og events. Dette skal du gøre på nettet og ikke i appen)

Derudover kan vi bruge dine persondata til statistiske, historiske eller videnskabelige oplysninger.

5. NOTIFICATION. Vi underretter dig, hvis vi ændrer den måde, hvorpå vi anvender dine persondata, som beskrevet i afsnit 5, i hvilket tilfælde du kan afvise ændringen.

6. DATAOVERFØRSEL.

            1.Vi overfører kun dine persondata til databehandlere i det omfang, det er forretningsmæssigt nødvendigt som anført i afsnit 4 above.

            2. Dine persondata vil ikke blive overført uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde.

7. DATALAGRING. Dine persondata lagres af databehandlerne, hvis servere er beliggende i Nederlandene og Det Forenede Kongerige

8. OPBEVARING AF PERSONDATA. Vi opbevarer ikke dine persondata længere end nødvendigt for at opfylde de formål, de blev indsamlet til, eller længere end den lovbestemte periode.

9. DATASIKKERHED

            1. Dine persondata behandles strengt fortroligt, og vi har truffet de relevante tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger mod tab eller ulovlig behandling af disse data. Til det formål benytter vi flere sikringsteknikker, herunder sikre servere, firewalls og kryptering samt fysisk beskyttelse af de steder, hvor dataene opbevares.

             2. Når vi anmoder en databehandler om at behandle dine persondata helt eller delvist, indgår vi altid en aftale om, at denne skal følge vores anvisninger, udvise streng fortrolighed med hensyn til dine persondata og træffe passende sikkerhedsforanstaltninger. Vi forbeholder os altid ret til at foretage revisioner for at sikre, at databehandleren overholder vilkårene og betingelserne i ovennævnte aftale.

10. EKSTERNE WEBSIDER Du finder en række links til andre websider på vores webside og i Expert-appen. Selvom websiderne er omhyggeligt udvalgt, er vi ikke ansvarlige for, hvordan dine persondata behandles på disse websider. Vores vilkår og betingelser og denne privatlivserklæring gælder derfor ikke anvendelsen af disse websider.

11. SOCIALE MEDIER.

              1. Du kan blive forsynet med sociale plug-ins fra forskellige sociale netværk gennem vores webside og Expert-appen. Hvis du vælger at bruge et socialt netværk (f.eks. ved at oprette en konto), vil dine aktiviteter på vores webside eller via vores apps også blive tilgængelige for sociale netværk som Facebook og Twitter.

              2. Hvis du er logget på et af disse sociale netværk, mens du besøger vores webside eller Expert-appen, vil det sociale netværk muligvis føje denne oplysning til din profil på det pågældende netværk. Hvis du bruger et af de sociale plug-ins, vil denne oplysning blive overført til det sociale netværk. Hvis du ikke ønsker denne dataoverførsel, skal du logge af det sociale netværk, inden du går ind på en af vores websider eller Expert-appen.

              3. Vi giver også mulighed for at oprette en konto hos os via din konto på det sociale netværk (f.eks. Facebook). På den måde sparer du tid, når du opretter kontoen, da dine loginoplysninger importeres til din konto på det sociale netværk. Bemærk, at når du bruger denne sociale plug-in, vil vi muligvis modtage visse oplysninger via det sociale netværk, f.eks. navn, alder, lokalitet, præferencer, stilling og andre oplysninger fra din offentlige profil, og muligvis også få adgang til dine billeder eller lister over dine venner på det sociale netværk. Vi anmoder ikke om disse oplysninger, men de leveres af det sociale netværk, når du klikker på den sociale plug-in. Når du klikker på den sociale plug-in, importerer vi kun de oplysninger, der er nødvendige for at oprette din konto hos os, og når vi modtager andre oplysninger, kasserer vi de oplysninger, som modtages gennem det sociale netværk. Når du har oprettet din konto, får du mulighed for at supplere den med de oplysninger, du ønsker at dele med os.

                4. Det sociale medie, som du bruger, vil vise reklamer for AkzoNobel via sine sider, i det omfang du har givet tilladelse til det via det pågældende sociale medies privatlivsindstillinger.

                5. Læs de pågældende sociale netværks privatlivspolitikker for at få mere at vide om indsamling og overførsel af persondata, dine rettigheder, og hvordan du sikrer, at dine privatlivsindstillinger er tilfredsstillende.

12. ADGANG OG BERIGTIGELSE

                1. Du kan når som helst bede om adgang til dine persondata og få dem rettet eller slettet ved at sende en anmodning til:

[insert name of the company, name of the private officer and address and email].

                2. Derudover kan du rette nogle af dine persondata ved at logge på din personlige konto og ændre de persondata, som ikke er korrekte.

13. RETTIGHEDER OG RETSMIDLER Du har alle de rettigheder og retsmidler, som du har i henhold til loven. Vores privatlivsregler finder kun anvendelse, hvis de beskytter yderligere i forhold til persondata. Hvis loven yder større beskyttelse end vores privatlivsregler, er loven gældende. Såfremt vores privatlivsregler giver større beskyttelse end loven og yderligere sikkerhedsrettigheder, rettigheder eller retsmidler, finder vores privatlivsregler anvendelse.

14. LOVVALG OG VÆRNETING. Denne privatlivserklæring er underlagt og fortolkes i overensstemmelse med lovgivningen i Danmark. I det omfang gældende lov tillader det, er ethvert krav eller enhver tvist i forbindelse med denne privatlivserklæring undergivet domstolenes enekompetence i Danmark.

 

Nordsjö Professional Expert app appstore google play