Nordsjö Supermatt

S 2502-G
Størrelse
Produkt lommeregner
Find butik
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Nøglefordele
 • Dækkende, helmat og diffusionsåben træbeskyttelsemaling
Teknisk information
 • Glans Helmat
 • Dækkeevne Nymaling 4-6 m2/liter, ommaling 6-8 m2/liter
 • Tørretid overfladetør 2 timer
 • Overmalbar 4 timer
Produkt egenskaber
 • Modstandsdygtig mat overflade
 • Langvarig beskyttelse
 • HØJ FARVE HOLDBARHED
 • Udviklet til professionelle malere

Produkt beskrivelse

Supermatt er en dækkende, helmat og diffusionsåben træbeskyttelsemaling baseret på akryl/alkyd emulsion, hvilket sikrer optimal indtrængning og vedhæftning til underlaget, samt giver en meget robust og vejrbestandig overflade med lang holdbarhed.
Anvendes Supermatt i systembehandling med Tinova Wood Base Oil og Tinova Primer Exterior, kan der opnås en holdbarhed på op til 10 år.

Anvendelse

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt være fri for begroninger.
Udvendigt træværk må maksimalt indeholde 16% fugt.
Begroninger behandles med Nordsjö Husrens og afrenses.
Nyt træ og trykimprægneret træ grundes med Tinova Wood Base Oil
og grundmales herefter med Tinova Primer Exterior.
Der færdigmales normalt 2 gange med Supermatt.
Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende træbeskyttelse/malingslag.
Blanke flader matslibes. Vask af tilsmudsede flader foretages
med Original Grundrens. Grånet, nedbrudt træ slibes til rent og frisk træ.
Bart træ pletgrundes med Tinova Wood Base Oil og grundmales med
Tinova Primer Exterior. Der færdigmales normalt 2 gange med Supermatt. Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Datablad og dokumenter

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk MAL kode: (1993): 00-1
 • Supermatt -- Produktdatablad
 • Supermatt Base Clear -- Sikkerhedsdatablad
 • Supermatt Base White -- Sikkerhedsdatablad

Farveområde

NCS Index, Nordsjö RAL (Painters), 5051 Farvekollektion, Færdigblandede farver , Colour Futures 2023, Bright Skies™ - Nordsjö Colour of the Year 2022, Colour Futures 21, Colour Futures 20, Colour Futures 19, Colour Futures 18

Tips og råd

 • 1. Metode til påføring
  .Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt være fri for begroninger.
  Udvendigt træværk må maksimalt indeholde 16% fugt.
  Begroninger behandles med Nordsjö Husrens og afrenses.
  Nyt træ og trykimprægneret træ grundes med Tinova Wood Base Oil
  og grundmales herefter med Tinova Primer Exterior.
  Der færdigmales normalt 2 gange med Supermatt.
  Tidligere malede flader afrenses for løstsiddende træbeskyttelse/malingslag.
  Blanke flader matslibes. Vask af tilsmudsede flader foretages
  med Original Grundrens. Grånet, nedbrudt træ slibes til rent og frisk træ.
  Bart træ pletgrundes med Tinova Wood Base Oil og grundmales med
  Tinova Primer Exterior. Der færdigmales normalt 2 gange med Supermatt.
 • 2. Rengøring af værktøj
  Sæbevand. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring.
Nordsjö Professional Expert app appstore google play