Nordsjö Perform+ Diamond Floor

S 1560-R90B
Størrelse
Produkt lommeregner
Find butik
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Nøglefordele
 • Halvblank vandfortyndbar gulvmaling
 • Meget god slidstyrke
 • Egnet til beton- og trægulve i boliger/kældre m.m.
Teknisk information
 • Glans Halvblank
 • Dækkeevne 8-10 m2/liter
 • Tørretid overfladetør 2 timer
 • Overmalbar 8 timer
Produkt egenskaber
 • Kort tørretid
 • Ekstremt stærk
 • Udviklet til professionelle malere

Produkt beskrivelse

Perform+ Diamond Floor er en hurtigtørrende, halvblank acrylgulvmaling
til beton- og trægulve. Giver en meget robust, slidstærk og ridsefast overflade, der tåler hyppig rengøring. Velegnet til gulve der udsættes for normal slitage i f.eks. beboelsesrum, korridorer, trapper,
etc.

OBS! Perform+ Diamond Floor Må ikke anvendes til garagegulve, samt på gulve med vedvarende vandpåvirkning.

Anvendelse

Underlaget skal være rent, tørt og støvfrit, samt fast og bæredygtigt. Nye betongulve skal være tørre og gennemhærdede (4 uger). Betonhud/slamlag fjernes ved mekanisk afrensning inden malebehandling. Ubehandlede betongulve grundmales med Perform+ Diamond Floor fortyndet med 10 % vand. Der færdigmales 2 gange med Perform+ Diamond Floor, ufortyndet.

Ved maling af nye, ubehandlede trægulve skal knaster først isoleres med Original
Knastlak. Herefter grundmales hele gulvet med Original Hæftegrund. Alternativt
grundmales hele overfladen med Nordsjö Original Knast- og Spærregrund. Der
færdigmales 2 gange med Perform+ Diamond Floor.

Tilsmudsede overflader flader rengøres med grundrens og efterskylles med rent
vand. Fjern løstsiddende malinglag og matslib gulvet. Grundmal evt. bare pletter
med Perform+ Diamond Floor fortyndet med 20 % vand. Færdigmal gulvet 1-2
gange med Perform+ Diamond Floor. Påføring: Pensel, rulle, sprøjte

Datablad og dokumenter

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk MAL kode: (1993): 00-1
 • Perform+ Diamond Floor -- Sikkerhedsdatablad
 • Perform+ Diamond Floor -- Produktdatablad

Farveområde

5051 Farvekollektion, NCS Index, Nordsjö RAL (Painters), Færdigblandede farver , Colour Futures 2023, Bright Skies™ - Nordsjö Colour of the Year 2022, Colour Futures 21, Colour Futures 20, Colour Futures 19, Colour Futures 18

Tips og råd

 • 1. Metode til påføring
  Underlaget skal være rent, tørt og støvfrit, samt fast og bæredygtigt. Nye betongulve skal være tørre og gennemhærdede (4 uger). Betonhud/slamlag fjernes ved mekanisk afrensning inden malebehandling. Ubehandlede betongulve grundmales med Perform+ Diamond Floor fortyndet med 10 % vand. Der færdigmales 2 gange med Perform+ Diamond Floor, ufortyndet.
  Ved maling af nye, ubehandlede trægulve skal knaster først isoleres med Original
  Knastlak. Herefter grundmales hele gulvet med Original Hæftegrund. Alternativt
  grundmales hele overfladen med Nordsjö Original Knast- og Spærregrund. Der
  færdigmales 2 gange med Perform+ Diamond Floor.
  Tilsmudsede overflader flader rengøres med grundrens og efterskylles med rent
  vand. Fjern løstsiddende malinglag og matslib gulvet. Grundmal evt. bare pletter
  med Perform+ Diamond Floor fortyndet med 20 % vand. Færdigmal gulvet 1-2
  gange med Perform+ Diamond Floor.
 • 2. Rengøring af værktøj
  Vand. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring.
 • 3. Opbevaring
  Frostfri
Nordsjö Professional Expert app appstore google play