Nordsjö Professional Maskinspartel

Størrelse
Produkt lommeregner
Find butik
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Nøglefordele
 • Letspartel fremstillet til påføring med bazooka, spartelbox og sprøjte - kan også anvendes som rullespartel
 • Op til 40 % hurtigere end traditional spartelpåføring
 • Velegnet til spartling av gipspladesamlinger med ilægning af fugestrimmel
 • Velegnet til fuldspartling
Miljø- og sundhedsmærkninger
Teknisk information
 • Tørretid overfladetør 4 timer
 • Overmalbar 1 time
Produkt egenskaber
 • Udviklet til professionelle malere

Produkt beskrivelse

Professional Maskinspartel er en højtfyldende letspartelmasse som er velegnet til påføring med bazooka, spartelboks, højtrykssprøjte samt rullepåføring. Spartelmassen er udviklet til spartling af gipspladesamlinger med ilægning af fugestrimmel, samt til udspartling af tapetsamlinger, puds, beton, gipsplader og øvrige byggepladematerialer indendørs.

Anvendelse

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit. Egnet sprøjteudstyr: Wagners Heavy Coat 940/960. Brug øjenværn ved slibning. Undlad at spartle når overfladetemperaturen er under 5 ºC. Påføring: Bazooka, spartelboks, højtrykssprøjte,

Datablad og dokumenter

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk MAL kode: (1993): 00-1 CE Mærkning: Opfylder krav i henhold til direktiv: 3A- EN 13963/EN 15824
 • Professional Maskinspartel -- Ydeevnedeklaration
 • Professional Maskinspartel -- Produktdatablad
 • Professional Maskin (sprøjte) spartel-- Sikkerhedsdatablad

Systemoplysninger

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit. Egnet sprøjteudstyr: Wagners Heavy Coat 940/960. Brug øjenværn ved slibning. Undlad at spartle når overfladetemperaturen er under 5 ºC.

Tips og råd

 • 1. Rengøring af værktøj
  Vand. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring.
 • 2. Opbevaring
  Frostfri
Nordsjö Professional Expert app appstore google play