Nordsjö Professional Grov Sprøjtespartel

Størrelse
Produkt lommeregner
Find butik
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Nøglefordele
 • Tilpasset til sprøtning op til 65 % hurtigere påføring end med spartel
 • Miljømærket med Svanen
Miljø- og sundhedsmærkninger
Teknisk information
 • Tørretid overfladetør 4 timer
 • Overmalbar 1 time
Produkt egenskaber
 • Udviklet til professionelle malere

Produkt beskrivelse

Professional Grov Sprøjtespartel er en højtfyldende letspartel til sprøjtepåføring. Anvendes indendørs i tørre rum til spartling af puds, beton, letbeton, gipskartonplader, byggepladematerialer, m.m. hvor der stilles høje krav til fyldeevnen.

Anvendelse

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit. Ved krav om finere overfladefinish bør færdigspartling ske med enten Professional Mediumspartel /LS104, Professional Allroundspartel eller Professional Maskinspartel. Kontrollér omhyggeligt, at spartelmassen er helt tør inden videre behandling. Brug øjenværn ved slibning. Undlad at spartle når overfladetemperaturen er under 5 ºC. Påføring: Sprøjte, håndspartling

Datablad og dokumenter

Sørg for at åbnet og brugt emballage genlukkes forsvarligt inden bortskaffelse. Fjern mest mulig materiale fra maleværktøj inden rengøring. Tom emballage og flydende rester afleveres til den lokale modtageordning. - Ved slibning af behandlede overflader, samt fjernelse af maling ved brug af varmluftsblæser/flamme eller lign. kan der dannes sundhedsskadeligt støv og/eller røg. Sørg for god ventilation. Brug egnede personlige værnemidler som åndedrætsværn og øjenværn. For mere information se sikkerhedsdatablad på www.nordsjo.dk MAL kode: (1993): 00-1 Miljømærkning: Svanen, Licens Nr. 397005. For mere information se www.nordicecolabel.org CE Mærkning: Opfylder krav i henhold til direktiv: 3A- EN 13963/EN 15824
 • Professional Grov Sprøjtespartel -- Sikkerhedsdatablad
 • Professional Grov Sprøjtespartel -- Ydeevnedeklaration
 • Professional Grov Sprøjtespartel -- Produktdatablad

Systemoplysninger

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit. Ved krav om finere overfladefinish bør færdigspartling ske med enten Professional Mediumspartel /LS104, Professional Allroundspartel eller Professional Maskinspartel. Kontrollér omhyggeligt, at spartelmassen er helt tør inden videre behandling. Brug øjenværn ved slibning. Undlad at spartle når overfladetemperaturen er under 5 ºC.

Tips og råd

 • 1. Rengøring af værktøj
  Vand. Fjern mest mulig materiale fra værktøj inden rengøring.
 • 2. Opbevaring
  Frostfri
Nordsjö Professional Expert app appstore google play