Nordsjö Murtex Silicate Primer

Størrelse
Produkt lommeregner
Find butik
Your Measurements:
Mængde information mangler:
For det bedste resultat anbefaler vi at bruge <b>2 lag</b> af <b>Nordsjö Ambiance Xtramatt</b> {coatAmount} for {productTitle}
Nøglefordele
  • Sikrer optimal vedhæftning for efterfølgende behandling med Murtex Silicate
Produkt egenskaber
  • Forbereder, beskytter og STYRKER
  • Udviklet til professionelle malere
Teknisk information
  • Dækkeevne 5-7 m2/liter
  • Sammensætning Vandfortyndbar

Produkt beskrivelse

Murtex Silicate Primer er en farveløs, vandfortyndbar binder, der sikrer optimal vedhæftning for efterfølgende behandling med Murtex Silicate.

Anvendelse

Underlaget skal være rent, gennemtørt (ensartet hvidtørt), fast, sammenhængende og fri for støbeslam, revner, huller, støv, og løse sandkorn. Dårligt bundne eller smittende underlag afrenses grundigt til ren, fast og smittefri bund. Revner og huller udbedres med f.eks. Husfix. Kraftigt sugende underlag f.eks. gammel velafrenset kalkbund, forbehandles med Murtex Silicate Primer, fortyndet med vand i forholdet 1:1. Underlag der er normalt sugende behandles med Murtex Silicate blandet med Murtex Silicate Primer i forholdet 2:1. Færdigbehandles med 1-2 påføringer med Murtex Silicate. Advarsel: Murtex Silicate Primer kan ætse overfladen på glas, keramik, klinker, natursten, metaller, etc. Sørg for grundig afdækning af områder der ikke skal behandles. Anvend egnede personlige værnemidler, som tætsluttende beskyttelsesbriller og gummihansker. Mal aldrig under 10°C eller ved relativ luftfugtighed over 80%.

Datablad og dokumenter

  • Murtex Silicate Primer -- Produktdatablad
  • Murtex Silicate Primer -- Sikkerhedsdatablad

Tips og råd

  • 1. Rengøring af værktøj
    Vand
Nordsjö Professional Expert app appstore google play